Evangelische Oberschule Lunzenau

Evangelische Oberschule Lunzenau

Schülerrat

Aus folgenden Schülerinnen und Schülern besteht unser Schülerrat:

5a: Thiana Jahn + Elaine Kaiser - 5b: Lena Gläsel + Lotta Steinbach

6a: Hannah Ludwig+ Antonia Saupe - 6b: Bruno Jahr + Fabienne Bochmann

7a: Noel Geschwandtner + Emily Reinhold - 7b: Max Flachs+ Romy Nagel

8a: Taya Röder + Hanna Geißler - 8b: Sarah Krüger + Stella Thom

9a: Oskar Kertzsch + Rudi Kertzsch - 9b: Kenny Gränitz + Emil Drescher

10a: Saskia Hütter + Janik Sonne (Schülersprecher) - 10b: Richart Thümmler + Charlotte Springer

Kontakt zu uns